Membrány RO

Minielement membrány
Výkonové specifikace založené na:
Napájecí Vodovodní voda 500ppm
Tlak přívodní vody 0,47 MPa, teplota vody 25st Celsia
Napájecí voda pH 7
Výkonové parametry 
Mohou se lišit + - 15%  

Rozměry
A
B
C
D
E
Místo (mm)
 
11,74 (298)
0,87 (22)
0,68 (17)
1,75 (44,5)
10,0 (254)

 
 
 
 
Pracovní limity:       
Nejvyšší provozní tlak 0,89 MPa
Maximální rychlost toku 7,6 l / min
Nejvyšší provozní teplota 45st Celsia
Maximální kalnost napájecí vody 1 NTU
Maximální hustota nečistot 5 SDI
Tolerance chloru max. 0,1 ppm.
Železo, Mangan maximálně 0,1 ppm
.
Všeobecné informace
Membrány Musí být skladovány vlhké zapečetěné v originálních obalech vyschnutí membrány způsobí nezvratné změny. Působení chloru Může membrány poškodit. Pri delším odstavení se doporučuje, Aby byla membrána z důvodu zabránění biologického růstu ponořena ve vhodném ochranném roztoku.
Pri Prvním Použití Nebo výměně membrány je Nutno 1 hodinu proplachovat, z důvodu konzervace membrány Výsledný produkt proto vyřaďte.
Membrána má jeden rok od data Záruku Odeslání.  Záruka je neplatná pro membrány zanešené usazeninami Nebo biologickým Rustem, Nesprávné jsou používány špatně udržované Nebo skladované.

 

 

 

 

 

Vaše IP adresa je: 44.220.44.148
Copyright © 2024 Zen Cart. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver