Revezní osmóza všeobecné informace

                    Všeobecné informace

 

S reverzní osmózou (RO) jste se mohli seznámit z reklamy na webu, časopisech, katalogu ... .. Dívali jste se velice pozorně? Dala vám reklama správné informace k tomu aby určila který typ systému je ten správný pro vaši aplikaci? Předtím, než filtraci koupíte, potřebujete dle Vašich požadavků určit systém vhodný pro vaši aplikaci. Setkáte se se s určitými požadavky na kvalitu vstupní vody uvedenými dole.

 
Provozní tlak 0,3 - 0,67 MP
Maximální tvrdost 17°N
Rozmezí pH 3-11
Železo mangan max. 0,1 ppm
Rozsah teplot: 4-45 ° C
Max vodivost 1000uS
Chlor max. 0,1 ppm
 

Železo je problém na membránu reverzní osmózy – tvoří uvnitř membrány krystaly, které postupně uvolňují póry membrány a ta začne propouštět soli a minerály a její účinnost klesá.

Vápník, křemík a jeho sloučeniny - způsobuje postupné zanášení membrány až její celkovou nepropustnost.

Proto je pro každou reverzní osmózu doporučeno zvolit správnou předúpravu vody např. změkčení nebo odželeznění.

U malých jednotek např. pro použití v akvaristice by aplikace i malého iontoměniče na změkčení vody představovala částku v řádu desítek tisíc neúměrnou investici a proto je finančně výhodnější častější výměna membrány.

Obeznámíme se, se všemi komponenty a jejich účelem. Výrobci používají RO různého uspořádání a design pro své výrobky- rozdíl je v podstatě jen v kvalitě použitých komponentů.
RO systémy se obvykle  skládají z několika jednotlivých filtrů umístěných v sériích. Každý filtr se nazývá ,,stupeň ". Jednotlivé filtry se mohou se lišit podle výrobce - tok však zůstává stejný.
 
Filtry
 
Sedimentační předfiltr (1 stupeň)
Sedimentační filtry mají své specifické označení dle propustnosti 20,10,5,1 mikron.
Příliš kalná voda např. s velkym obsahem písku rzi také upravená voda z řeky pak mikronový poměr sediment uhlíkový předfiltr ovlivní výkon jednotky. Také určuje, jak často potřebujete vyměnit jednotlivý předfiltr. Sedimentační vláknitý filtr odstraňuje mechanické nečistoty, které by mohly zanést uhlíkový předfiltr a membránu RO. Sedimentační filtr měníme Behem 1-6 měsíců v závislosti na propustnosti znečištění vstupní vody. Nejlepší způsob jak určit kdy váš sedimentační předfiltr potřebuje výměnu je použít manometr. Pokud je úbytek tlaku na filtru více jak 15-20% oproti tlaku na vstupu - filtr vyměňte.
 
Uhlíkový blok (2 stupeň)
Uhlíkový filtr má svoje specifické označení dle kapacity odstranění chloru. odstraňuje chlor, těžké kovy, trihalometany, pesticidy a mnoho jiných chemických emisí. Také chloraminy vytvořené rozpadem chloru. Uhlíkový filtr obvykle měníme po 1-6 měsících v závislosti na kapacitě filtru množství a kvalite Vaší vodovodní vody. Nejlepší způsob jak určit potřebu  výměny předfiltru je použít  zkušební soupravu na stanovení chlóru. Koncentrace chloru nad 0,1 ppm způsobí poškození TFC membrány a signalizuje nutnost výměny uhlíkového bloku. Pri větší koncentraci chloru je vhodné použít dva stupně uhlíkového bloku. Jednotky pro úpravu pitné vody mají nejčastěji ještě finální post-filtr pro vybroušení chuti.
takto přefiltrovaná voda je připravená pro membránu RO.
 
 
 Membrána RO (stupeň 3)
Membrána  RO redukuje celkově rozpuštěné pevné látky (TDS u nás se spíše používá měření konduktivity uS/cm ) které jsou přítomny ve vodě. Odstraňuje arzenik fluorid, dusičnany a také další složky jejichž molekulární hmotnost je větší než 150-250.
Aby mohly projít přes membránu molekuly vody a oddělit se od nečistot je třeba tlak (proto obrácená osmóza), který vytvoří vodovodní řád. Jestli je tlak menší než  0,3 Mpa doporučuje se použít pomocné čerpadlo. Membrána má životnost 2 nebo i 5 roků  záleží na kvalitě vody,  vyprodukovaném  množství a také na četnosti používání - při delším odstavení je dobré pravidelné používání oplachovacího  ventilu, zábraní se tím usazování biologickému růstu na jejím povrchu. Nejlepší způsob jak určit výměnu membrány je použít TDS metr nebo konduktometr.
Membrána produkuje koncentrovanou vodu (koncentrát), jak čistá voda projde přes membránu (permeát) odmítnutý zbytek (koncentrát) proudí podél membrány do odpadu a neustálé ji omývá. Poměr odpadu proti upravené vodě je cca 3 / 1.
(v některých aplikacích může být 1:1  nebo i 70% čisté a 30% odpad)
Poměr je regulován kapilárou - průtokový restriktor,  který zároveň udržuje i potřebný tlak pro membránu.
RO membrány nejsou schopné odstranit 100% nečistot (odstranění cca 96-99,5%) proto, pri požadavku nejvyšší čistoty a nebo např. k odstranění fosfátů se používá k dočištění deionizace jako další stupeň.
Při výběru membrány zvažte požadavek na kvalitu a množství vody kterou požadujete upravit. Platí pravidlo (u malých 10" membrán) že při větším průtoku je také o něco menší odsolení. Proto pokud nepotřebujete velký průtok a např. použijete jednotku s deionizací je lepší volba použít membrány s nižším výkonem a DI náplň může mít i dvoj-násobek životnosti a ušetříte nemalé náklady.
Dle našich skušeností je odsolení námi dodávaných membrán cca.
     50GPD  97-99%
75-80GPD  96-98%
   100GPD  94-97%
   200GPD  90-93%
   Membrána 40/40 cca 99,5%
Toto jsou informativní údaje a mohou se velmi lišit v různých podmínkách.
 
 
Deionizace (stupeň 4)
DI-iontoměničová náplň - dochází zde k redukci zbytkového znečištění   které neodstranila membrána RO ve forme iontové výměny. Takto upravená voda dosahuje vysoké čistoty (až 18 mega ohmů-měrný odpor, nebo vodivost méně jak 0,1uS/cm) použitelné např. v laboratořích nebo akvaristice. Jako iontoměničová náplň filtrace se používá, MIX BED "směs katexu anexu v ideálních podmínkách by jeho poměr směsi mel odpovídat potrebě na dočištění dle kontaminace. Nejlepší způsob jak určit výměnu ionexové náplně je použít konduktometr doporučujeme použít
dvojitý typ BA. Množství vody upravené DI filtrací je velice závislé na složení vstupní vody.
Složení vstupní vody:
Železo je problém pro membránu reverzní osmózy – tvoří uvnitř membrány krystaly, které postupně uvolňují póry membrány a ta začne propouštět soli a minerály a její účinnost klesá.
Vápník, křemík a jeho sloučeniny - způsobuje postupné zanášení membrány až její celkovou nepropustnost. Proto je pro každou reverzní osmózu doporučeno zvolit správnou předúpravu vody např. změkčení nebo odželeznění.
U malých jednotek např. pro použití v domácnosti, hobby akvaristice (např. výroba demi vody cca 50-100 litrů týdně) by aplikace i malého iontoměniče na změkčení vody představovala částku  neúměrnou investici a proto je finančně výhodnější častější výměna membrány.
Vaše IP adresa je: 34.239.158.223
Copyright © 2024 Zen Cart. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver