Správná péče o pH metr

 
Správná péče o pH metr:
pH metry jsou velice citlivá zařízení a je nutné s nimi správně zacházet, jinak může velmi snadno dojít k jejich poškození. Pořídit si kvalitní přístroj na měření pH není levná záležitost. Nikdo z nás by určitě nechtěl, aby po pár měřeních pH metr přestal fungovat, nebo udával nepřesné hodnoty, což by tření terčovců (atd.) mohlo zásadně ovlivnit.
Elektroda:
Největší péči potřebuje elektroda, pomocí které se měří pH. Délka životnostielektrody činí za normálních podmínek nejméně 8-10 měsíců, v případě kvalitní údržby se dá životnost prodloužit až na 2 roky.
Kalibrace pH metru:
Většinou se postupuje podle návodu uváděného v příbalové příručce pH metru. Aby byla kalibrace přesná, potřebujeme dva kalibrační roztoky (pufry-pufrační roztoky). Podle možností kalibrujeme přístroj tak, aby rozsah kalibrace přesahoval náš měřící rozsah.
 
Například přiměření:
hodnoty pH menší než pH 7, kalibrovat pomocí
pufrů o pH 4.0 a pH 7.0
hodnoty pH větši než pH 7, kalibrovat pomocí
pufrů o pH 7.0 a pH 10.0
 
Postup při kalibraci:
1.Pokud byly kalibrační roztoky v ledničce, necháme je ohřát na pokojovou teplotu, což je velmi důležité! Pufry by měly mít pokojovou teplotu, správné hodnoty jsou uvedeny na obalu samotných pufračních roztoků.
2.Odstraníme z elektrody ochrannou čepičku a její povrch opláchneme důkladně destilovanou vodou. Kapičky, které zůstaly na elektrodě, opatrně otřeme savým nebo filtračním papírem.
3.Elektrodu nejdříve ponoříme do pufru o pH 7.0. Vždy používáme čerstvý pufr. Použité pufry nikdy nevracíme zpět do zásobní láhve s nepoužitými!
4.Vyčkáme několik sekund, než se pH ustálí a na displeji nastavíme přesnou hodnotu
kalibračního roztoku (pH 7.0).
5.Před vnořením do druhého pufru elektrodu opět důkladně omyjeme destilovanou vodou a osušíme.
6.Při kalibraci pomocí druhého pufru (o pH 4 nebo 10) postupujeme stejně jako při
nastavení.
7.Kontrola hodnoty pH 7.0 - pokud hodnota neodpovídá, celý postup kalibrace opakujeme.
 
Kontrola hodnoty pH 7.0:
Elektrodu opět několikrát opláchneme, osušíme a znovu vložíme do pufru o pH 7. Po nastavení této hodnoty je přístroj připraven k měření.
V příbalovém návodu daného pH metru se dočteme, jak přesně přístroj ovládat během kalibrace.
 
Jak často kalibrovat:
Interval mezi jednotlivými kalibracemi si musíme stanovitsami pokusně. Ze začátku pH kontrolujeme častěji, tím zjistíme periodu kalibrace. pH kontrolujeme pomocí
kalibračního roztoku o pH 7. Interval mezi kalibracemi by neměl být delší než jeden týden. Pokud pH metr dlouho nepoužíváme, je nutné před novým měřením vždy
nekalibrovat
 
Údržba elektrody:
Údržba elektrody bývá velice často podceňována, pokud
tedy chceme prodloužit životnost pH elektrody, je
zásadní dodržovat následující instrukce:
 
Ochrannou čepičku skleněné membrány odstraníme a elektrodu vždy před každým měřením důkladně opláchneme destilovanou vodou. Tělo elektrody usušíme jemným hadříkem nebo filtračním papírem. Pravidelným oplachováním prodloužíme životnost elektrody, ale i zabráníme kontaminaci roztoků a měření bude přesnější.
Je velmi důležité, aby skleněná membrána (elektroda) byla neustále vlhká. Není-li elektroda používána, musí být umístěna v plastikové nádobce či víčku, které obsahuje 3molární roztok KCl (chlorid draselný). Někteří výrobci dodávají elektrodu zakrytou  čepičkou s roztokem speciálního pufru o pH 4 (nezaměňovat s kalibračním roztokem). Když je elektroda dlouho na vzduchu, vyschne a měří pomalu a je nestabilní. V takovém případě je dobré nechat elektrodu přes noc v pufru o pH 4 nebo v čerstvém 3M KCl nebo v 0.1M HCl (v HCl ale nesmí být ponořen referenční otvor na boku). Bylo dokázáno, že delší skladování elektrody v destilované vodě (i ohřáté) vede k ochuzování elektrolytu o tolik potřebné ionty a výrazně se tím snižuje životnost elektrody. Při krátkodobým uložení elektrody (např. mezi jednotlivým měřením) použijeme nádobu naplněnou vodou z kohoutku. Skleněné membrány se vůbec nedotýkáme rukou. Povrchová poškození a otírání prsty vede ke snižování přesnosti měření. Elektrodu skladujeme v suchém prostředí v teplotním rozmezí 10°C až 30°C. Při poklesu okolní teploty pod bod mrazu může dojít k poškození elektrody. Měření provádíme při teplotách roztoků 0°C až 80°C, když vlastníme elektrodu s teplotní sondou. Při teplotách nad 80°C dochází k nevratnému poškození skleněné membrány a elektrolytu. Olejový film na elektrodě může také ovlivnit měření: omyjeme ji v 75% ethanolu,
opláchneme destilovanou vodou a několik hodin necháme v pufru o pH 4 nebo v roztoku 3mol KCl. Elektroda musí být ponořena v měřeném roztoku jen po nezbytně nutnou dobu. K čištění elektrody (k jejímu oplachování) používejte výhradně destilovanou nebo deionizovanou vodu a k následnému osušení elektrody použijte papírový ubrousek. K čištění nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky, benzín, alkohol nebo podobné látky. Mohli byste tak porušit povrch přístroje. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění též nepoužívejte nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče apod.
Elektroda má podstatně nižší životnost než samotný pH metr. Pokud již ani čistící metody
nepomůžou obnovit měřící schopnosti přístroje, není nutné koupit celý nový pH metr, ale
pouze elektrodu, pokud to umožňuje daný druh pH metru.
Vaše IP adresa je: 100.28.0.143
Copyright © 2024 Zen Cart. Powered by Zen Cart | Hosting by Zserver